image

Презентации

Видео

Video

Действия с рационални числа2

Video

Действия с рационални числа

Събиране и изваждане на рационални числа

Декартова координатна система